Uređaji BelMag MOGU DA POMOGNU kod gotovo SVIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

Narodni lekovi, Saveti, Zdravstveni saveti

Inženjer Zoran Stanković, razvio je uređaje BelMag, koji primenjuje savremena dostignuća naučne discipline Bioelektromagnetizam. Ovi uređaji se mogu veoma uspešno primeniti za rešavanje mnogih telesnih tegoba. To su mali, kompaktni uređaji, koji generišu i emituju pulsirajuće biomagnetno polje, male snage. Naziv uređaja je izveden od naziva naučne discipline BioelektroMagnetizam.

NIKOLA TESLA  je prvi otkrio značaj elektromagnetne ravnoteže ćelija

Nikola Tesla, jedan od najvećih genija u istoriji čovečanstva, prvi je uočio (1890. godine) da je elektromagnetna ravnoteža u ćelijama osnovni preduslov za zdrav, normalan život. Ovu Teslinu postavku potvrdio je u 20-om veku nemački inženjer i fizičar, Robert Endros, koji je serijom eksperimenata utvrdio da unutrašnji elektricitet omogućava ćeliji da radi prema sopstvenom ritmu. Kad do nje stižu talasi frekvence, koja se razlikuje od njene sopstvene frekvence, oni remete taj prirodan ritam, odnosno ravnotežu (po principu rezonance) i ona ubrzava, ili usporava svoj rad, počinje da greši u radu, odumire, ili se nekontrolisano deli, izazivajući maligne bolesti tj. rak .

Naučna disciplina BIOELEKTROMAGNETIZAM

bavi se uticajem magnetnih polja na živi svet na Zemlji, sa posebnim osvrtom na uticaj prirodnog Zemljinog magnetnog polja na ljudski rod. Ova naučna disciplina se bazira na otkriću, da oscilujuća, nejonizujuća, elektromagnetna polja, izuzetno niskih učestanosti, imaju snažne biološke efekte i da mogu imati veoma povoljne efekte na žive organizme.

Magnetna energija je u strukturi sila univerzuma.

Nema električne struje bez magnetnog polja, niti pak magnetnog polja bez električne struje. Te dve pojave su delovi jedne jedinstvene elektromagnetne pojave. Planeta Zemlja, svojim silama (gravitacionom i magnetnom), utiče na razvoj biljnog i životinjskog sveta a i na samog čoveka.

Za život na planeti Zemlji dominantno je Zemljino magnetno polje, pa je magnetna energija naše planete odgovorna za prirodni bioritam naših života. Posebno ako se ima u vidu da magnetsko polje čoveka ima istu učestanost, kao jedna od prirodnih učestanosti planete Zemlje.

Sa gledišta tradicionalne medicine, zdravlje predstavlja balans pozitivne i negativne energije opisane u zapadnoj fiziologiji kao simpatikus i parasimpatikus.

Sa gledišta nauke o bioelektromagnetizmu

 • Zdravlje je definisano svakom ćelijom u organizmu, koja ima svoju sopstvenu frekvenciju oscilovanja.
 • Bolest, sa druge strane, jeste neki poremećaj u oscilovanju.

Električni fenomen je pronađen u svim živim organizmima i koristi se u raznim dijagnostičkim metodama tradicionalne medicine, kao što su:

 • elektroencefalografija ( EEG ), koja beleži električnu aktivnost mozga,
 • elektrokardiografija ( EKG ), koja beleži električnu aktivnost srca,
 • elektromiografija ( EMG ), koja beleži električnu aktivnost mišića i druge.

 

 

ASORTIMAN uređaja BelMag

 BelMag 2000

Belmag 2000

BelMag 2000, tokom rada, generiše prirodno, elektromagnetno polje i time

 • neutrališe NAPETOSTI.
 • eliminiše BOLOVE,
 • reguliše KRVNI PRITISAK,
 • rešava DISAJNE tegobe,
 • rešava SRČANE tegobe,
 • vraća organizam u RAVNOTEŽU,
 • povećava IMUNITET i
 • povećava UMNE SPOSOBNOSTI

Zato se može smatrati regulatorom energije i zdravlja, ali i eliksirom vitalnosti.

BelMag 2000 je veoma jednostavan za upotrebu, malih je dimenzija, lak je za održavanje. Batrija traje do 650 sati neprekidnog rada na maksimalom režimu (24Hz).

Cena 90.00 EUR + PTT troškovi

Kupci iz Srbije, ne plaćaju poštarinu!

 

 1. BelMag 2013

Belmag 2013

Uređaj BelMag 2013 je, po osobinama, identičan uređaju BelMag 2000.

U novoj verziji, uređaj BelMag 2013 dodatno

 • ŠTITI OD ŠTETNIH tehničkih ZRAČENJA okoline i
 • ELIMINIŠE svaku INDISPONIRANOST.

BelMag 2013 je kompaktnog dizajna, u izdržljivom kućištu, podesan za dvadestčetvoročasovnu upotrebu bez negativnih posledica.

Najnovija verzija je ekonomičnija i efikasnija.

Podleže svim standardima EU, koji regulišu upotrebu ovakvih sredstava.

Cena 120.00 EUR + PTT troškovi

Kupci iz Srbije, ne plaćaju poštarinu!

 

 1. BelMag protect

Belmag protect

Dizajniran isključivo za korisnike LapTop računara. Napajanje koristi sa USB porta računara.

BelMag protect ima sledeći uticaj na vaš organizam:

 • posebno stimuliše REGULACIONU SPOSOBNOST i
 • štiti ENDOGENE PROCESE podržava unutrašnje funkcije
 • stabilizujete i usklađujete AUTONOMNI nervni SISTEM,
 • poboljšava vaš VITALNI KAPACITET,
 • povećavate KONCENTRACIJU,
 • obezbeđuje VIŠE ENERGIJE I VITALNOSTI, a
 • aktivirate i pojačavate sopstvene ODBRAMBENE SNAGE.

 

Za razliku od svih ostalih uređaja, BelMag protect generiše dva harmonika i formira magnetno biopolje, koje je kopija onog u netaknutoj prirodi i u tačnom je odnosu simpatikus – parasimpatikus (YIN – YANG ravnoteža).

Cena 50.00 EUR + PTT troškovi

Kupci iz Srbije, ne plaćaju poštarinu!

 

 1. BelMag PRO ( programmable )

BelMag-PRO-1BelMag PRO, svojim malim dimenzijama i novom kreacijom, podesivih modela pulsirajućih obrazaca (adjustable firing patterns), omogućava podešavanje prilagođenih, dugih impulsnih uzoraka, koji se stalno ponavljaju, što ne pruža nijedan od trenutno dostupnih uređaja, na tržištu. Njegove male dimenzije takođe omogućavaju distribuciju pulsirajućeg magnetnog polja, na tretirana mesta, što uz specifičnu magnetnu distribuciju polja, nemaju druge vrste sličnih uređaja.

BelMag PRO je mali mobilni i kompaktan uređaj, koji generiše niskofrekventno pulsirajuće biomagnetno polje a može se primenjivati bilo gde i bilo kada. On se sastoji od 2 komponente, USB stik-a i PC softvera:

 1. USB stiksadrži generator magnetnog polja, koji je glavni i najvažniji deo uređaja BelMag PRO On proizvodi bio-magnetno polje, željene snage i učestanosti, koje neinvazivnom metodom može da prodre u telo i stimuliše ćelije i delove tela. BelMag PRO generator magnetnog polja proizvodi periodične uske impulse magnetnog polja, koje pulsira po obrascu, koji se može dizajnirati i prilagoditi za specifične ili specijalne potrebe.

Pokriva ceo frekventni opseg, ekstremno niskih frekvencija, takozvani ELF (Extreme Low Frequencies), (0.01 – 300,00)Hz

Polymer Li-On punjiva baterija omogućava 24 sati neprekidnog rada na maksimalom režimu rada (24Hz)

 1. PC softver – Željenu frekvencu uređaja BelMag PRO korisnik podešava preko PC računara, LapTop računara ili Tableta, korišćenjem softvera, koji se dobija sa uređajem.
Cena 150.00 EUR + PTT troškovi

Kupci iz Srbije, ne plaćaju poštarinu!

 

Uređaji BelMagpozitivni efekti

 Uređaji BelMag u ljudskom organizmu ostvaruju 5 osnovnih efekata:

 1. Povećano dopremanje kiseonika i hranljivih materija, pojačanom cirkulacijom krvi.
 2. Regulisanje pH vrednosti, koja je često poremećena u bolesnim tkivima
 3. Ubrzano kretanje kalcijumovih jona, što u lečenju nervnih tkiva i kostiju,  skraćuje vreme izlečenja za najmanje 50%.
 4. Pojačano lučenje hormona kod različitih endokrinih žlezda.
 5. Stimulacija i ubrzanje enzimske aktivnosti, kao i drugih fizioloških procesa, koji su vezani sa njima.

Ljudi sa zdravstvenim problemima, kada iscrpu sve mogućnosti, koje pruža tradicionalna medicina, okreću se alternativnim metodama. Čak se i zvanična medicina okreće alternativnim metodama, za sve što do sada nije rešeno konvencionalnim, medicinskim metodama, kao na primer:

 • Parkinsonova bolest ( podsticanjem lučenja dopamina ),
 • Autizam,
 • Šizofrena stanja,
 • Kancer ( podsticanjem lučenja melatonina, hormona koji sprečava rak ),
 • Arterioskleroza

Uređaji BelMag – karakteristike

Uređaji BelMag rade proizvodeći pulsirajuće biomagnetno polje.

 • Imaju osnovni frekventni opseg od 2 do 24 Hz.
 • malih su dimenzija i
 • mogu se prikladno nositi i koristiti za vreme rada ili odmora.
 • mogu se koristiti neprekidno 24 časa bez ikakvih štetnih posledica.

Kod uređaja BelMag frekvencija se bira individualno:

 • NIŽE UČESTANOSTI su pogodne za terapiju
 1. nestabilnog pulsa,
 2. nesanicu i
 3. razne upale
 • VIŠE UČESTANOSTI su pogodnije za
 1. prehlade,
 2. umor i
 3. bolesti glave

Uređaj se postavlja blizu obolelog mesta, ali ne na više od 50 cm.

Magnetno polje deluje na nivou ćelije, pa se pod jačinom polja od 600 Gausa, metabolizam u ćeliji odvija 100.000 puta brže. U pitanju su frekvence koje ljudi ne osećaju pomoću svojih čula.

Magnetoterapija uređajima BelMag povoljno utiče na razne telesne tegobe i pokazala se uspešnom u tretmanu preko 150 STANJA:

 1. Eliminiše CELULIT
 2. Eliminiše HEMOROIDE, bez obzira na stadijum u kojem se oni nalaze
 3. Smanjenje UPALNIH PROCESA
 4. Poboljšanje CIRKULACIJE
 5. Regulisanje KRVNOG PRITISKA
 6. Redukcija STRESA
 7. Blagotvorno utiče na funkcionisanje CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA
 8. Povećanje ENERGETSKOG NIVOA tela
 9. Brže ZARASTANJE RANA i njihovo lečenje
 10. Povećanje fizičke IZDRŽLJIVOSTI i SPOSOBNOSTI
 11. MIGRENA (glavobolja)
 12. Problemi SA SPAVANJEM, poboljšava kvalitet spavanja
 13. Osetljivost na vremenske promene (METEOROPATIJA)
 14. Opšta ISCRPLJENOST organizma
 15. Snižavanje HOLESTEROLA
 16. NEDOSTATAK KISEONIKA u krvi
 17. Uklanjanje štetnih materija iz organizma (DETOKSIKACIJA)
 18. Smanjenje poteškoća sa PROSTATOM
 19. Pomaže ZARASTANJE slomljenih KOSTIJU i naprslina
 20. Ublažava posledice UGANUĆA i IŠČAŠENJA (kod sportskih i svih drugih

vrsta povreda)

 1. Smiruje i otklanja BOLOVE
 2. Olakšava REUMATSKE POTEŠKOĆE
 3. SMIRUJE organizam:
 • stres,
 • depresije,
 • nervoze
 1. Upale zglobova – ARTRITIS
 2. OSTEOPOROZA
 3. SEKSUALNA NEMOĆ
 4. Poboljšanje METABOLIZMA
 5. Pojačanje IMUNITETA
 6. Stimulisanje lučenja endorfina i serotonina (hormoni RADOSTI i SREĆE)
 7. Ublažavanje MENSTRUALNIH TEGOBA
 8. ALERGIJA
 9. ASTMA i BRONHITIS
 10. ŽELUDAČNE i CREVNE poteškoće
 11. VENSKI i LIMFNI ZASTOJI
 12. Oslobađanje od BOLOVA i UKOČENOSTI …

I NASA je potvrdila ispravnost EMF terapije

Elektromagnetno polje – EMF (ElectroMagnetic Field) je jedan od osnova života na našoj planeti. NASA je ustanovila, da ljudi imaju zdravstvene problem, kad izađu iz elektromagnetnog polja planete Zemlje! Mnoga druga istraživanja su pokazala, da je čoveku, za život, potrebno EMF!

Ljudi na Zemlji se vrlo često razboljevaju, baš zbog toga, što se izoluju od uticaja ovog prirodnog polja! U svojim stanovima, kolima, … nalaze se pod stalnim uticajem neprirodnog, elektromagnetnog polja, koje proizvode uređaji, u njihovom okruženju i koje se može nazvati elektronskom varijantom smoga! NASA je DOKAZALA da se mnogi, zdravstveni problem mogu rešiti generisanjem pulsirajućeg, elektromagnetnog polja, sličnog prirodnom EMF: Posle otkrića, da su astronauti imali zdravstvene probleme, zbog izlaska iz elektromagnetnog polja Zemlje, NASA je, u svojim svemirskim letilicama, počela da ugrađuje generatore EMF, što je potpuno otklonilo pomenute, zdravstvene probleme astronauta!  Za više informacija pogledaj Video!

Pre upotrebe konsultujte doktora, upućenog u terapije pulsirajućim magnetnim poljima Ili postavite pitanje našem medicinskom stručnjaku, u polju za komentar, pri dnu članka!!!

Neka ISKUSTVA korisnika uređaja BelMag

 Tihomir Stanković, Salaš (Zaječarski):

 • U februaru mesecu 2014.g. kupio sam ovaj uređaj. Bio sam prinuđen, jer sam četiri meseca bio ukočen. Iskreno rečeno bio sam skeptičan, nekoliko meseci nosio sam ga neprekidno. Nije mi bilo bolje, a onda nakon par meseci, bol u lumbalnom delu je počeo da jenjava, da bi nakon par nedelja potpuno nestao. Danas, posle godinu i nešto dana, bol se ne javlja, osećam se ZDRAVO!

 

Milan Stanković, Ucitelj:

 • Vrlo sam zadovojan.

 

Irena Milunović:

 • Slučajno sam došla do BELMAG 2013 i odmah sam ga isprobala, jer sam imala ogromne bolove u zadnjem delu glave. Korišćenjem aparata BELMAG, glavobolja je prošla u roku od 30 minuta. Glavobolje su česte, zato sam odlučila da kupim jedan, otkrila sam još da pomaže i kod bolova u kičmi i vratu što me je obradovalo.

 

Ratko, Vozač kamiona:

 • Kupio sam ovo od preprodavca preko oglasa. Jesam skuplje platio nego što stvarno košta, ali ne žalim. Ujutru ga stavim oko vrata i ne skidam, do spavanja ili kupanja. Hvala…

 

Stefan Koprivica, fudbaler:

 • Dobio sam Belmag 2013 letos nakon povrede na treningu. Veoma mi je pomogao u izlečenju i oporavku.

Sada ga koristi moj otac za probleme sa reumom. Super je 🙂

 

Milena Petrović, penzionerka:

 • Kupila sam Belmag 2000 pre skoro 10 godina. U dobroj meri je eliminisao bolno mesto nakon nezgode, koju sam tada preživela. Preporučujem ga svima koji imaju slične probleme.

 

Đorđe Jovanović, Novi Sad:

 • Nakon višemesečnog korišćenja uređaja u položaju mikroprekidača za poboljšanje ukupne bioenergije (svi mikroprekidači u gornjem položaju), primetio sam značajno poboljšanje. Osećam da tokom dana imam više energije, čak i posle višesatnog rada koji zahteva visoku koncentraciju, što mi pomaže da budem efikasniji u poslu, koji obavljam. Primetio sam i da mi je bol u levom ramenu koji mi se javljao prilikom dizanja ruke ili pokreta unazad, prema leđima, gotovo potpuno nestao. Aparat nosim oko vrata tokom dana i preko noći (sa drugom frekvencijom naravno!) i verujem da osećaj koji imam nije slučajan. Od tada do danas nisam imao čak ni kijavicu!
NARUČI BelMag uređaj

Izvor: narodni-lekar.com

2.797 comments