O nama

Ovaj sajt nastao je iz želje autora da pruži što više informacija o zdravom načinu života i lečenju bolesti, metodama alternativne (narodne) medicine.

Na prostorima Balkana, čijim žiteljima je ovaj sajt, pre svega, namenjen, u prethodnom periodu, uništenom ratovima i ekonomskim propadanjem, u prvim decenijama trećeg milenijuma, incidencija malignih i kardiovaskularnih bolesti dosegla je epidemijske razmere. U mnogim slučajevima teških bolesti zvanična medicina nema efikasan odgovor, što dovodi do značajnog povećanja mortaliteta, a time i demografske krize.

Ovakvo stanje zahtevalo je hitni odgovor. Kao naš odgovor nastao je ovaj sajt, na kome će korisnici moći brzo i efikasno da dobiju sve raspoložive informacije kako da se ponašaju u životu da do bolesti ne dođe (tzv. profilaksa) a takođe, ako su se već razboleli, kako da pobede bolesti, primenom tehnika narodne medicine. Osim toga, na našem sajtu mogu se naći i saveti iz raznih oblasti života, koji mogu biti korisni u raznim životnim situacijama.

Korisnicima našeg sajta omogućavamo da do željenih informacija mogu doći na tri načina:

  1. Izborom određene kategorije iz glavnog menija, zatim izborom potkategorije (ako postoji), čime će biti prikazani samo sižei njima interesantnih članaka, bez prikaza članaka o drugoj tematici koja ih, u tom trenutku, ne interesuje.
  2. Drugi način pristupa člancima na sajtu postiže se izborom ključne reči (“taga”) iz tabele ključnih reči, koja se u svakom trenutku vidi u desnom delu ekrana. Na taj način, na ekranu će biti prikazani samo sižei članaka, u kojima se govori u problematici, koju ta ključna reč određuje.
  3. Treći način pristupa člancima predstavlja korišćenje metod klasične pretrage: Zadavanjem određenog termina, u polju “Pretraga” (koje se nalazi u gornjrm desnom uglu ekrana, u okviru izborne trake) program će prikazati sižee svih članaka u kojima se nalazi zadati termin. Za dobijanje kompletnog teksta nekog članka, potrebno je jednostavno kliknuti na njega.

Osim toga, omogućavamo korisnicima ovog sajta koji nisu u stanju da nabave material za spravljanje melema, preporučenih u nekim člancima, da preko nas mogu naručiti sav potreban material, pripremljen u predviđenim razmerama i da ga u najkraćem roku dobiju na svojoj kućnoj adresi.

Za dodatna pitanja i informacije možete nam se obratiti putem kontakt forme.