MOŽDANI UDAR: Prepoznajte opasnost i spasite nečiji život!

Moždani udar, Narodni lekovi, Srce i krvni sudovi

Jedan neurolog je rekao da može ukloniti posledice moždanog udara ako u roku od 3 sata može doći do dotične osobe

Na partiji roštilja mlada žena se spotaknula i pala. Ponudili su joj da pozovu Hitnu pomoć, ali ona je sve uverila kako je dobro i da se samo zbog novih cipela spotakla o kamen. Kako je delovala bledo i tresla se, pomogli su joj da se očisti i doneli novi tanjir s hranom. Mlada žena je ostatak večeri provela veselo i raspoloženo. Njen muž je kasnije nazvao i javio svima, da je prevezena u bolnicu. U 23 sata… iste večeri, mlada žena je umrla.

Na druženju uz roštilj je pretrpela prvi, a kasnije drugi, fatalni moždani udar. Da su njeni prijatelji znali da pročitaju znakove moždanog udara, mlada žena bi danas možda bila živa.
Neki ljudi ne umru na licu mesta. Često ostanu u bezizlaznoj situaciji, upućeni na pomoć. Potreban je samo 1 minut kako biste pročitali sledeće…

Jedan neurolog je rekao da može ukloniti posledice moždanog udara ako u roku od 3 sata može doći do dotične osobe. Kaže da je trik prepoznati moždani udar, dijagnostikovati ga i lečiti pacijenta u roku od tri sata, ali to nije jednostavno.

TREBA PREPOZNATI MOŽDANI UDAR!  EVO KAKO:

Postoje 4 koraka, kojih bi se trebalo pridržavati kako bi se prepoznao moždani udar:

  • zamoli osobu da se nasmeši (neće uspeti) !
  • Zamoli osobu da izgovori jednu sasvim jednostavnu rečenicu (na pr: “Danas je lep dan.”) Imaće problem da to kaže!
  • Zamoli osobu da podigne obe ruke (neće moći ili će moći samo delimično) !
  • Zamoli osobu da isplazi jezik (ako joj je jezik savijen, ljulja se s jedne strane na drugu, to je takođe znak moždanog udara) !

Ako osoba ima problem bar sa jednim od navedenih korakaUkoliko osoba ima problema s jednim od navedenih koraka, odmah nazovite Hitnu pomoć i opišite simptome osobe telefonom, dežurnom u Hitnoj pomoći..
Jedan kardiolog je rekao, da prosleđivanjem ovog E-Mail-a na 10 osoba, možemo biti sigurni da jedan život – eventualno i naš – može biti spašen.

TAKOĐE JE BLAGOTVORNO NEPOSREDNO POŠTO SE TO DESILO, UNESREĆENOM OŠTRIM VRHOM ( IGLE, MAKAZA, NOŽIĆA), prethodno dezinfikovanim ako je moguće, pustiti iz vrha palca, kažiprsta ili prsta do njega nekoliko kapi krvi. (Ta je metoda na istoku poznata i u “SU JOK“ terapiji opisana kao prvi korak za lečenje moždanog udara)

Izvor: lijekizprirode.com / narodni-lekar.com

Comments are closed.