SVE O PANikDEMIJI zvanoj Covid-19

Narodni lekovi, Ostali saveti, Saveti

Mirnes Ajanović, advokat iz Tuzle, je prvi stručnjak u Svetu, koji je uspeo da pravnim sredstvima spreči uvođenje kovid-pasoša u svojoj, matičnoj državi, Federaciji BiH. Gostujući na Youtube kanalu „Mario zna“, objasnio je, šta je uočio u sprovođenju velike, svetske akcije, nazvane „Covid-19“ i kako se treba ponašati u novostvorenim uslovima života.

ZAŠTO SMO TU, GDE JESMO?

Sve što se dešavalo, vezano za Pandemiju, nije ništa neobično! U početku, mediji su nam prikazivali, kako ljudi padaju u nesvest na ulicama! Krenula je Italija … Informacije o stradalim, razbolelim osobama, … Ljudi se boje bolesti, boje se smrti. Sasvim je razumljivo ponašanje svih nas, na celoj Planeti. Svi su reagovali, pogotovu, kad su medicinski stručnjaci rekli: „Ne znamo kako ćemo se nositi sa ovom situacijom, kako ćemo se lečiti, kako zaustaviti virus“! I to je napravilo psihozu straha, koja je opravdana. Nismo mi neznalice, nesposobni … Nekako smo se ponašali u skladu sa datom situacijom, nekako ljudski, brinući kako da zaštitimo sebe i svoje najbliže.

Pa su krenuli lokdauni, zatvaranje, … Prihvatili smo i to. Teret jeste, ali hajde, da se zaštitimo od zaraze. I čekali smo neko rešenje. Onda je rešenje došlo kroz vakcinu. I za tu vakcinu smo znali, da je ubrzana. ( Svi su znali, da treba 5, 6, 10 godina, da bi bila ispitana, neeksperimentalna). Ali opet, taj strah od bolesti i medijsko prezentiranje svega, što se dešavalo, rezultiralo je okolnostima, da su ljudi poverovali u to. To je posebno važilo za razvijene države (EU, Amerika, Australija, … ) i njihove „demokratske“ vlasti. Jer ljudi su zaista verovali vlastima! Tu dugo vremena nije bilo ratova, ljudi su bili u situaciji da su dobro živeli: dobre plate, nije ni bilo bitno ko je na vlasti! I to je ono, što je napravilo veliki problem!!! PREVELIKO POVERENJE U VLAST JE ISKLJUČILO MOGUĆNOST LOGIČKOG RAZMIŠLJANJA i tako smo došli u ovu situaciju!

KAKO SU SE ODVIJALE STVARI sa vakcinama

Pre svega, da li znate da ONO ŠTO SADA ZOVU VAKCINOM, uopšte NIJE KLASIČNA VAKCINA(Aktivna imunizacija tj. namerno ubacivanje oslabljenih uzročnika pojedinih bolesti, ili određenih njihovih delova, u organizam, što izaziva reakciju našeg imunog sistema, koji stvara antitela, specifična za tog uzročnika, odnosno bolest koju izaziva). Ovo je u stvari nova, GENSKA TERAPIJA, koja je DO SADA primenjivana SAMO U SLUČAJEVIMA veoma TEŠKIH BOLESTI(najčešće raka), kada standardni načini lečenja nisu davali rezultate.(GENSKA TERAPIJA uobičajeno se primenjuje tako, što se bolesnicima, KOJI NA TO PRISTANU, daju novi lekovi, koji su u fazi ispitivanja „In Vivo“. To je LEČENJE KROZ KLINIČKA ISTRAŽIVANJA, kod koga se otkrivaju nedostajući ili oštećeni geni, uzročnici nastanka bolesti i zamenjuju normalnim kopijama gena.)

 • Kad je krenula vakcinacija, prvo su kazali, VAKCINE ĆE VAS IMUNIZIRATI. Kad primite vakcinu, NEMA ZARAZE od kovida – pokazalo se da nije tačno!

 • Onda su kazali, kad primite vakcinu, čak i ako se zarazite, NEĆETE TEŠKO OBOLETI! – pokazalo se da nije tačno! Ljudi su završavali u bolnici!

 • Posle su rekli, NEĆETE UMRETI – pokazalo se da nije tačno! Ljudi umiru, iako su se vakcinisali! Neki umiru od korone, neki od vakcine.

Dakle, ljudi su počeli da razmišljaju. Do sad nisu smeli razmišljati! Član 9. Evropske konvencije, omogućava Slobodu misli! Pokazalo se, da ne smemo misliti, a kamo li, postupati po članu 10. (Sloboda izražavanja). Mediji su zatvoreni za slobodu izražavanja. (Ko kaže bilo šta suprotno, blokira se! Sve u vezi sa vakcinama postalo je zabranjena tema!)

Šta sadrže službena UPUTSTVA proizvođača, ZA DAVANJE VAKCINA?

 • Fajzer„:    Kad je vakcina na sobnoj temperaturi, nežno okrenite bočicu 10 puta. (Šta znači, je li 9 puta neispravno, 12 puta, … ?!!) NEMOJTE TRESTI BOČICU!!!
  Napomena: ako se bočica protrese, BACITE VAKCINU!!! (Postavlja se opravdano pitanje: Jesu li bočicu mućkali ili nisu mućkali?!!)

 • AstraZeneka„:    nemojte tresti bočicu!!!

 • Sputnjik V„:    Nije dozvoljeno protresanje bočice ili ampule! SADRŽAJ LAGANO PROMEŠAJTE, LAGANIM, KRUŽNIM POKRETIMA!

 • Sinofarm“ i „Sinovak„:    Pre upotrebe, dobro promućkati!!!

U kojim slučajevima NE SME DA SE PRIMI VAKCINA

KONTRAINDIKACIJE(Koje osobe ne smeju da prime vakcinu)

 • Za OSOBE ISPOD 18 GODINA (Jedino je „Fajzer“ napisao, ispod 16 godina.)!!! (A „Struka“ nam govori, mogu i deca!!!)

 • TRUDNICE!!! Ne smete dati vakcinu, jer MOŽE UGROZITI ŽIVOT!!! (Pričaju nam: „Mogu i trudnice, da zaštite plod“!!!)

Interakcija sa drugim lekovima(Kakvo je međusobno dejstvo sa lekovima, koje primalac vakcine već koristi):

 • Sputnjik V“: Upotreba SA OPREZOM kod hroničnih oboljenja: jetre, bubrega, endokrinih poremećaja, endokarditisa, miokarditisa, perikarditisa i još brojnih, drugih hroničnih bolesti

 • Ostali proizvođači vakcina: NIJE PROSTUDIRANO!!!

Zašto Vlast ove informacije nije prezentirala ovako, na jasan način, da ljudi znaju?!! Zašto ovog obaveštenja nema u zdravstvenim ustanovama? Proizvođač je napisao, da NE MOŽE SVAKO primiti vakcinu. To niko, nikad, nigde nije rekao od Vlasti, bilo gde u Svetu. Nego svi od reda tvrde: Možete izabrati ovu ili onu vakcinu! (Znamo, kad neko boluje od neke bolesti npr. visokog pritiska, srčane bolesti, … ne može primiti, od 10 vrsta leka za tu bolest, bilo koji!) To treba objasniti!!!

Ljudima, koji žele da se vakcinišu, mora se objasniti! Neki moraju znati da, iako žele vakcinu, na osnovu uputstva proizvođača, ne smeju je primiti! Neko hoće vakcinu, radi slobode kretanja: „Hoću da izađem i zato moram da primim vakcinu!“. Ali, ako se uvidom u zdravstveni karton vidi, da je ne sme primiti, mora se zaštititi čovek, da mu se ne ugrozi zdravlje! Moramo čoveka zaštititi, da ne dođe do smrtnih posledica, ako primi vakcinu! To proizvođači upozoravaju!!!

Dakle, ne treba reći: „Nemojte se vakcinisati!“, već „Ne smete se vakcinisati, ako niste otišli kod lekara, da se izvrši uvid u vaš zdravstveni karton!“. Jer, mnogi ljudi, da bi dobili potvrdu, zeleni pasoš itd., hoće da slažu: „Ne bolujem ja ni od čega, nemam nikakve alergije, … dajte mi vakcinu!“. To se ne sme dozvoliti, jer može imati kobne posledice!

I još jedna stvar! Vrlo je teško reći onome, ko je primio vakcinu: „Ti si prevaren“! On će odgovoriti: „Što bih ja bio prevaren? Ja sam se zaštitio!“ Zato treba biti precizan: „Nisi smeo da primiš, a da ti nisu pokazali uputstva, da te nisu upozorili, da možda ne smeš da primiš, zbog hroničnih bolesti“! Tek tada ljudi počinju verovati! Kad se ovako ljudima objasni i kad oni shvate i poveruju u ova objašnjenja, Vlast se povlači!

U KAKVIM USLOVIMA smeju da se daju vakcine?

Zašto se ljudi vakcinišu po tržnim centrima, iako svi proizvođači precizno definišu stroge uslove vakcinisanja? Npr.

Fajzer“: „Tamo, gde se vakciniše, mora postojati lekarsko osoblje, kako bi se izbegle povrede, ako neko padne u nesvest“.

AstraZeneka“: slično piše: „… mora postojati lekarsko osoblje, kako bi se izbegle povrede, u slučaju da dođe do gubitka svesti, kod osobe, koja primi vakcinu“!

Sada postaje jasno da su vlasti  sakrile uputstva proizvođača a insistiraju da se svi vakcinišemo!!!

O ZLOUPOTREBI pojma „STRUKA“?!!

Zajedno sa pojavom narativa o tzv. “nevidljivom neprijatelju”, masovno je počelo korišćeje i termina “struka”, koji označava ekipu stručnjaka, medicinske struke, koji su sebi dali za pravo, da svojim aktima, odličuju o ponašanju SVIH građana, u SVIM zemljama sveta, bez obzira, što se u nekim situacijama, krše osnovna građanska prava, obezbeđena zakonskim odredbama i potpisanim, međunarodnim konvencijama o slobodama i pravima građana.

Zbog toga, u svim, evropskim zemljama, mora se insistirati na poštovanju ustavne i zakonske zaštite prava građana, u skladu sa Evropskom konvencijom! Mora se preispitati stav, da „struka“ odlučuje o nama, pri čemu se misli na medicinku struku. Jer NE MOŽE SAMO MEDICINA ODLUČIVATI u situaciji, kad se krše osnovna, ustavna i zakonska prava!!! U tom slučaju, PRAVNICI SU TI, KOJI SU „STRUKA“!!!

Nijedna vakcina NEMA DOZVOLU za stavljanje u promet

Nepoznato je široj javnosti da nijedna vakcina protiv Covid-19 nema važeću dozvolu za stavljanje u promet, što implicira, da je OVO NEZAKONIT LEK!!! Prevara se sastoji u tome, što Vlasti tvrde, da je DOZVOLJEN UVOZ! Ovo je tvrdnja, koja zbunjuje obične građane: tačno je, da vlasti mogu u stanju pandemije uvoziti lek (vakcine), ali one nemaju dozvolu za stavljanje u promet! Da bi nešto, što se uveze, dobilo dozvolu za promet, MORA NADLEŽNI ORGAN, i u toku pandemije, DATI DOZVOLU ZA PROMET, a to u slučaju vakcina, NE POSTOJI!!! Svaka serija mora biti detaljno pregledana! Otkud se zna šta je u vakcinama? Može biti otrov!!!

Široj javnosti je takođe nepoznato i da je VAKCINA protiv Covid-19 EKSPERIMENTALNA! Analizirajmo jedno uputstvo proizvođača: U odgovarajućem uputstvu, proizvođač „Sputnjik V“ navodi: „Na dan vakcinacije, DOBROVOLJCA mora pregledati lekar“! Na osnovu ovoga, da li treba objašnjavati, da je ovo eksperimentalna vakcina, kad je i sam proizvođač napisao, da smo mi, koji primamo vakcinu, dobrovoljci!

KAKO IZAĆI IZ OVE SITUACIJE?

Nije jednostavno izaći iz situacije, u kojoj su građanima uskraćena osnovna ljudska prava, u kojoj se vrši segregacija građana, na osnovu vakcinalnog statusa i sprema uvođenje obavezne vakcinacije! Teško je probuditi svest građana. Ipak, mora se pružiti otpor! Najbolje je ići pravnim sredstvima tj. podneti krivične prijave protiv svih, koji prete onim građanima, koji se ne žele vakcinisati! Ti ljudi, treba da shvate, da mogu odgovarati zbog takvog, svog ponašanja:

 • Krivičnim zakonom u Federaciji BiH (KZ FBiH član 177.) je PREDVIĐENA KAZNA od godinu dana DO 8 GODINA ZATVORA, za službena lica, u slučaju različitog postupanja prema jednoj grupaciji, u odnosu na postupanje prema drugoj grupaciji stanovništva, u istim okolnostima.
 • Krivičnim zakonom u Srbiji (KZ RS član 387. – Rasna i druga diskriminacija) predviđeno je: „Ko na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti, etničkom poreklu ili nekom drugom ličnom svojstvu, krši osnovna ljudska prava i slobode zajamčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima od strane Srbije, KAZNIĆE SE ZATVOROM od 6 meseci DO 5 GODINA“.
 • Postoje zakoni o zabrani diskriminacije i u Hrvatskoj, Sloveniji, … Krivični zakoni u Regiji su gotovo identični!!!

Protiv onih, koji zagovaraju prisilnu vakcinaciju i diskriminaciju građana (u smislu: „onaj sa kovid-potvrdama može proći gde hoće a onaj, ko nije vakcinisan ili je preboleo Virus, ne može“) moraju se podneti krivične prijave! Neće sada, u prvom procesu, tužilaštva raditi ništa, stajaće to u ladicama, znamo, ali je ipak evidentirano! Oni, koji to rade, kada se počne javno prezentirati, znaju da je prezentirano. Ali, to nije dovoljno, jer ne rade pravosudni organi u interesu građana. Rade u interesu onih, koji i sprovode sve ovo tj. Vlasti. Ipak, ona službena lica, koja čine ovu diskriminaciju, mogu odgovarati, kad se sve ovo završi! Dakle, ZA NJIH, NEĆE TO BITI NIMALO BEZAZLENO!!!

 Izvor: narodni-lekar.com